Last update was 3 months ago

hutbephotdh.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Trang chủ - Hút bể phốt tại Hà Nội

Tags: chủ hút phốt Nội skip

SEO Information

Index Info For: hutbephotdh.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 123.30.168.119

Server name: nginx

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
hutbephotdh.com IN A 3600 ip: 123.30.168.119
hutbephotdh.com IN NS 3600 target: ns4.zonedns.vn
hutbephotdh.com IN NS 3600 target: ns3.zonedns.vn
hutbephotdh.com IN NS 3600 target: ns2.zonedns.vn
hutbephotdh.com IN NS 3600 target: ns1.zonedns.vn
hutbephotdh.com IN SOA 3600 mname: ns1.zonedns.vn
rname: root.hutbephotdh.com
serial: 2018052202
refresh: 1200
retry: 600
expire: 1209600
minimum-ttl: 3600
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 20
target: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 20
target: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 30
target: ASPMX2.GOOGLEMAIL.com
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 30
target: ASPMX3.GOOGLEMAIL.com
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 30
target: ASPMX4.GOOGLEMAIL.com
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 30
target: ASPMX5.GOOGLEMAIL.com
hutbephotdh.com IN MX 3600 pri: 10
target: ASPMX.L.GOOGLE.com

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: WordPress, jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 thông 44 5.69
2 phốt 42 5.43
3 hút 40 5.17
4 tắc 40 5.17
5 sinh 15 1.94
6 của 14 1.81
7 cầu 13 1.68
8 nội 13 1.68
9 dịch 12 1.55
10 cống 12 1.55
11 tiếp 10 1.29
12 thanh 9 1.16
13 giấy 8 1.03
14 dương 8 1.03
15 công 8 1.03
16 hotline 8 1.03
17 hoàng 7 0.91
18 quận 7 0.91
19 xuân 7 0.91
20 nhân 7 0.91
21 khách 6 0.78